Τάκης Μιχόπουλος
Ποιητής – Μαθηματικός
τηλ: +30 2743023557Επικοινωνήστε με τον ποιητή συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα: